Địa chỉ: B1, Cụm công nghiêp Phú Cường, Xã Phú Cường, Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 0251 3639868

Fax: 0251 363 9797

MST: 3602943800

Customers other