QUY ĐỊNH CHUNG

Tên Miền Giao dịch Thương mại điện tử texenco.com.vn do CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ THỦ ĐỨC (TEXENCO) phát triển với tên miền giao dịch là: www.texenco.com.vn

Định nghĩa chung:

Người bán: Là CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ THỦ ĐỨC (sau đây gọi tắt là TEXENCO), cửa hàng, cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ của TEXENCO bao gồm: đăng tin giới thiệu sản phẩm, giới thiệu về công ty.

Người mua: là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu thông tin về sản phẩm được đăng bán trên www.texenco.com.vn. Người mua có quyền đăng ký tài khoản hoặc không cần đăng ký.

Các cửa hàng, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch ký gửi hàng hóa thương mại điện tử texenco.com.vn tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia hoạt động mua bán sản phẩm theo thoả thuận của các bên, không trái với qui định của pháp luật.

Sản phẩm tham gia giao dịch trên thương mại điện tử www.texenco.com.vn phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật.


Hoạt động mua bán hàng hóa qua giao dịch thương mại điện tử www.texenco.com.vn phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.

Tất cả các nội dung trong Quy định này phải tuân thủ theo hệ thống Pháp luật hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào TMĐT tại www.texenco.com.vn phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong quy chế của giao dịch TMĐT www.texenco.com.vn

Giới thiệu