Bảo hành: 

Sản phẩm được bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất áp dụng riêng cho từng sản phẩm. hoặc theo thỏa thuận riêng giữa chúng tôi và khách hàng (nếu có ).

Điều kiện đổi trả:

-          Còn hóa đơn mua hàng.

-          Còn đầy đủ phiếu bảo hành hợp lệ (nếu có) và phụ kiện đi kèm.

-          Quà khuyến mãi có giá trị (nếu có)

Trường hợp thiếu các điều kiện trên: thu phí theo qui định. Ngoài ra, KHÔNG thu thêm bất kỳ phí nào khác.

 

Giới thiệu