Địa chỉ: 282 Nguyễn Hội - tp.Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: 062.3821947
Fax:: 062 3823347 - 062 382327
Email: btexga@vnn.vn
Website:: www.phanthietgarment.com.vn

Customers other