Sau nhiều ngày nỗ lực cải tiến môi trường làm việc tại đơn vị, Công ty CP Cơ khí Thủ Đức (TEXENCO) vinh dự đạt chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 45001:2018. Đây là nỗ lực không chỉ của tập thể cán bộ, CNV công ty; mà còn thể hiện sự quan tâm của Ban lãnh đạo tới từng người lao động, qua đó tạo ra môi trường làm việc trong lành, hiệu quả, thúc đẩy tăng năng suất lao động, tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

Theo Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO). Hàng năm, có khoảng 2,78 triệu ca tử vong liên quan đến an toàn lao động trên toàn thế giới .Ngoài ra, có khoảng 374 triệu ca chấn thương và bệnh tật liên quan đến lao động mỗi năm.

ILO ước tính trên toàn thế giới, tổng chi phí cho các thương tích, bệnh tật và tử vong liên quan đến lao động là khoảng 3,94% GDP toàn cầu, khoảng 2,99 nghìn tỷ USD .

Để giúp các công ty giải quyết vấn đề này. ISO đã quyết định tạo ra một quy định mới dựa trên các tiêu chuẩn an toàn & sức khỏe nghề nghiệp khác như OHSAS 18001 , Hướng dẫn và tiêu chuẩn về lao động của Tổ chức Lao động Quốc tế .

Đó là ISO 45001:2018 – Hệ thống quản lý An toàn và sức khỏe nghề nghiệp.

ISO 45001 là tiêu chuẩn ISO cho các hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp được công nhận và triển khai trên toàn thế giới. Tiêu chuẩn này đã được xuất bản vào năm 2018 để thay thế OHSAS 18001: 2007.

(ISO 45001:2018 được ban hành ngày 12 tháng 3 năm 2018).

LỢI ÍCH CỦA VIỆC ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN ISO 45001:2018:

- Thực hiện chính sách và các mục tiêu OH & S.

- Thiết lập các quy trình có hệ thống để đảm bảo các yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác.

- Xác định các mối nguy hiểm và rủi ro OH & S.

- Loại bỏ và kiểm soát các mối nguy về an toàn sức khỏe nghề nghiệp.

- Thiết lập các biện pháp kiểm soát hoạt động.

- Nâng cao nhận thức về các rủi ro trong an toàn lao động.

- Đảm bảo công nhân nhận thức được vai trò của mình trong an toàn lao động.

.....

(Nguồn: https://isocert.org.vn/chung-nhan-iso-45001-2018-chung...)

+4

Tin tức & Sự kiện khác