Ngày 17/11/2017, Công ty Cổ phần Cơ khí Thủ Đức (TEXENCO) đã hoàn thành việc đánh giá giám sát định kỳ lần hai hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015.

Đơn vị thực hiện đánh giá là Công ty Cổ phần Chứng nhận Quốc tế (ICB). Việc đánh giá giám sát được thực hiện định kỳ lần hàng năm nhằm mục đích tái kiểm tra sự phù hợp của hệ thống Quản lý chất lượng đang được áp dụng tại Texenco, đặc biệt trong các lĩnh vực sản xuất, chế tạo cơ khí và dịch vụ sửa chữa máy móc, thiết bị,… nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và đảm bảo an toàn cho con người và công trình. Kết thúc đợt kiểm tra, Công ty Cổ phần Chứng nhận Quốc tế (ICB) đã đánh giá cao việc áp dụng và tuân thủ các yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9001:2015 của Công ty Cổ phần Cơ khí Thủ Đức (TEXENCO).

 

Việc áp dụng và duy trì Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 là công cụ quản lý nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm, dịch vụ nhằm thỏa mãn nhu cầu của khách hàng và khẳng định thương hiệu Texenco trên thị trường sản xuất, kinh doanh các sản phẩm cơ khí, công nghiệp.

Tin tức & Sự kiện khác